حیات فرازمینی

نتایج جدیدترین پژوهش ها در زمینه حیات فرازمینی

تازه ترین پژوهش ها از امکان  حیات فرازمینی نشان می دهد، هرچند میلیون ها  سیاره زمین مانند در پهنه  کهکشان راه شیری پراکنده اند،  زمین ما یکی از پیرترین آن هاست و بسیاری از سیارات زیست پذیر هنوز شکل نگرفته اند. این به آن معنی است که تعداد هوشمندان فرازمینی در حال حاضر بسیار کمتر از چیزی است که پیش از این تصور می شد.

واحد مطالعات و پژوهش های علمی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: