خشم و غضب

تله چن به نقل از مرتضی مردیها:

خشم بی‌مهار و غضب نامتناسب

اگر از من بپرسند بزرگترین ضعف اخلاقی چیست پاسخم اشاره به خشم بی‌مهار و غضب نامتناسب خواهد داشت. گمان میکنم این صفتی است که متهم ردیف اول در بسیاری از رنجهایی است که ما برای خود و دیگران فراهم کرده ایم.

به عنوان کسی که تاحدودی زودخشم بوده ام میتوانم در این داوری به قول امروزی ها به تجربه زیسته خود اتکا داشته باشم.

در مقاله ای در پاسخ این پرسش که بالاترین فضیلت چیست گزینه سخاوت را علامت زدم. شاید بر این مبنا کسانی گمان برند لابد بدترین رذیلت نقطه مقابل برترین فضیلت است که خست و خشکدستی میشود. ولی چنین نیست. بالاترین فضیلت دقیقا به یمن همین برتری چنان است که متضاد آن از زمره بدترینها نیست. درست همانطور که صفت مقابل بدترین رذیلت، خونسردی و تعادل، برترین فضیلت نیست. به عبارتی هر دو این اوصاف کمی بالاتر و پایین تر از محور افقی xها قرار میگیرد.

با وجود این میان علت خوبی آن فضیلت و بدی این رذیلت فصل مشترکی هست.

سخاوت برترین فضیلت است چون لذت را توزیع میکند و کسانی را در این بهترین تجربه بشری شریک میکند. و غضب بی حساب و خشم بیمهار بدترین رذیلت است چون رنج و زجر بسیار می آفریند و گاه به مرز اهانت و ضرب و جرح روحی و جسمی و حتی قتل میرسد، که گاه عوارض و عواقب سخت و فشارهای روحی فراوان برای دو طرف دارد.
بارها به خود و برای خود گفته ام حق با خشمگین نیست حتی وقتی که حق با او است؛ و شاید حتی وقتی که خشم او به حق است.

چندی پیش در حاشیه یکی از بزرگراههای تهران چشمم به تابلویی افتاد که روی آن نوشته بود “مرکز کنترل خشم”! جالب بود و عجیب؛ والبته امیدبخش. از این رو که معلوم میکرد کسانی به این‌ موضوع و اهمیت آن فکر کرده اند.

خوشا به حال کسانی که دیر خشمگین میشوند و اگر شدند ارتفاع و طول و عمق آن متناسب با موضوع برانگیزاننده خشم است. خوشا به حال کسانی که میکوشند لااقل با استناد به پوچی این‌دنیا به خود القا کنند که این میزان از خشم توجیهی ندارد. خوشا به حال کاظمین الغیظ و العافین عن الناس.

آرزو کنید من و شما هم کمی در این خودسازی موفق باشیم.

منبع: وبسایت فرهنگی صدانت

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: