خوشبختی کیفیتِ تفکر است

خوشبختی چیزی نیست …
که بخواهی آن را به تملک خود درآوری ،
خوشبختی کیفیتِ تفکر است ،
حالت روحی ست ؛
خوشبختی …
وابسته به جهان درون توست …!

دافنه دوموریه

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: