درک ناراحتی ها و رنج های کودکان

تله چن به نقل از زهرا شعبان-مشاور کودک و نوجوان:

برای درک ناراحتی ها و رنج های باید وارد دنیای آنان شد.
در دنیای بازی های کودکانه عروسک ها به حرف می آیند و نقاشی ها از ها و آرزوها سخن می گویند.

با کمک به روزترین تکنیک های ترکیب بازی درمانی با CBT مشکلات کودکان و نوجوان به بهترین و پایدارترین شکل حل می شوند.

چون که با کودک سر و کارت فتاد
پس زبان کودکی باید گشاد … مولانا

درک ناراحتی ها و رنج های کودکان

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: