در انتخاب دوستان خود دقت کنید

وقتی کسی جلوی شما خمیازه می کشد، شما هم این کار را تکرار می کنید.
مسبب این حالت سلولهای عصبی خاصی است در مغز که به آنها نورون های آینه ای می گویند.

وظیفه این نورون ها تقلید ناآگاهانه از رفتار و کردار دیگران است.

مراقب هم نشینان خود باشید، نورونهای آینه ای مغزتان بدون آگاهی شما، شما را مشابه اطرافیانتان می کند.

در انتخاب دوستان خود دقت کنید.

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: