دنیای سوفی

«دنیای سوفی»

ما سیاره‌ای زنده‌ایم، سوفی! ما کشتی بزرگی هستیم که در جهان کائنات بر گرد خورشیدی سوزان بادبادن کشیده است.

ولی هر کدام ما در عین حال نوعی کشتی حامل ژن بر پهنه‌ی زندگی هستیم. چنانچه این محموله را ایمن به بندر بعدی برسانیم، بیهوده نزیسته‌ایم…

نویسنده: یاستین گوردر

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: