دوستت دارم حرمت دارد

آدمهایی هستند که شاید کم بگویند “دوستت دارم”
یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را، بهشان خرده نگیرید!
این آدمها فهمیده اند دوستت دارم دارد،
دارد…

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: