دنیرو

رابرت دنیرو

🌀«رابرت دنیرو» در سخنرانی پس از دریافت مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه «براون»:
آمریکایِ تحت ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» به یک کمدی غم‌انگیز و احمقانه تبدیل شده است.