روباه آلاسکا

روباه آلاسکا

شايد تصور کنيد که در سرزمين‌های قطبی آلاسکا، همه‌ی موجودات برای استتار هرچه بهتر پوششی سفيد دارند، اما حضور انسان‌ها در اين منطقه و گسترش مناطق مسکونی باعث شده است که سروکله‌ی برخي جانوران ديگر مانند اين روباه (مشهور به روباه قرمز) هم در اين مناطق پيدا شود.

اين تصوير را «کوری آرنولد» در حالی که از سفر طولانی با قايق ماهيگيری برميیگشت، گرفت و توانست به مرحله‌ی نهايی رقابت‌های عکاسی توريستی «گاردين» راه پيدا کند.

منبع: مجله دانستنیها