روی تخته سیاه جهان با گچ نور بنویس

قلب تو کبوتر است
بال‌هایت از نسیم
قلب من سیاه و سخت
قلب من شبیه…
بگذریم
دور قلب من کشیده‌اند
یک ردیف سیم خاردار
پس تو احتیاط کن
جلو نیا، برو کنار

توی این جهان گنده، هیچ‌کس
با دلم رفیق نیست
فکر می‌کنی
چاره دلی که جوجه‌تیغی است،
چیست؟!

مثل یک گلوله جمع می‌شود
جوجه تیغی دلم
نیش می‌زند به روح نازکم
تیغ‌های تیز مشکلم

راستی تو جوجه‌تیغی دل مرا
توی قلب خود راه می‌دهی؟
او‌ گرسنه است و گمشده
تو به او پناه می‌دهی؟

باورت نمی‌شود ولی
جوجه‌تیغی دلم
زود رام می‌شود
تو فقط سلام کن
تیغ‌های تند و تیز او
با سلام تو
تمام می‌شود

روی تخته سیاه جهان با گچ نور بنویس

شاعر: عرفان نظر آهاری

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: