رو به خدا کن!

صبحها که از خواب بیدار میشی
به احساست نگاه کن
ببین بهت چی میگه

ببین بی قرار هست یا نگرانه یا آشفته یا شادمان ؟

خوب نگاش کن و بعد اگر حس خوبی داشتی بخاطرش شکرگزار باش و اگر حسی مطلوبی نداشتی رو به خدا کن و بگو:

متاسفم ،
لطفا مرا ببخش ،
دوستت دارم
و سپاسگزارم .

آنقدر بگو تا احساست عوض شود و به آرامش برگردی.

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: