زمین پاک شد!

۴۰۰ سال بعد دیگر حیوانی روی زمین زنده نیست که ما را آزار بدهد!
برنامه ای که توسط ملت های متحد اجرا شده بود بالاخره به ثمر نشست و انسان تبدیل به تنها موجود زنده روی زمین شد! اول با کشتن حشرات و پلانگتون ها موجودات کوچک مثل موش و پرندگان و ماهی ها از بین رفتند سپس موجودات بزرگتر که غذایی نداشتند هلاک شدند مثل گاو و خوک و خرس و عقاب ها و مارها و نهنگ ها…
همه چیز خوب پیش می رفت که ناگهان انسان ها هم کم کم نابود شدند!! انگار دیگر چیزی برای خوردن نمانده بود!!!

صدایی از فضا شنیده میشه…
همه چیز بخوبی پیش رفت…
زمین پاک شد!

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: