زندگی شاد

شادی خود را مجدداً به دست آورید خداوند زندگی شما را به شما داده تا از آن لذت ببرید، شما هر آن چه بر ای شاد بودنتان لازم است را دارید.

شاد بودن انتخابی است. وقتی که صبح از خواب بیدار می شوید، می توانید انتخاب کنید که چه روزی داشته باشید، می توانید انتخاب کنید که حس و حال خوب داشته باشید و انتخاب کنید که این روز را با شادی بگذرانید.

زندگی شاد

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: