زندگی پس از زندگی

گزیده ای از کتاب “ پس از ” اثر کیت اتکینسون

سرعت مهم‌ترین چیز بود، با این حال، بعد از اینکه هفت‌تیر را به سمت قلب مرد نشانه گرفت، لحظه‌ای، همچون حبابی معلق در ، به وجود آمد که انگار همه چیز در آن متوقف شده بود.
زن گفت: “! به خاطر .”
دورتادور میز همه‌ی هفت تیرها از غلاف درآمدند و به طرفش نشانه رفتند. یک نفس. یک شلیک.
اورسلا ماشه را کشید.
فرو ریخت.

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: