زنها را بشناسید!

زنها ترسواند
زنها از همه چیز می ترسند
از تنهایی
از دلتنگی
از دیروز
از فردا
از زشت شدن
از دیده نشدن
از جایگزین شدن
از تکراری شدن
از پیر شدن
از دوست داشته نشدن

و مردها برای رفع این ترس ها،
نه نیازی به پول دارند
نه موقعیت
و نه قدرت…
نه زیبایی
و نه زبان بازی!!!!
کافیست دوست داشتن و ماندن را بلد باشند!

تقصیر مردها بود که زنها اینقدر عوض شدند…!
عشق ورزیدن و عاشق کردن هنر مردانه ست…
وقتی زنها شروع می کنند به ناز خریدن و ناز کشیدن،
“تعادل دنیا به هم می خورد”….

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: