سئوالی از جان‌ لنون

جان‌ لنون میگه: در مدرسه “از من پرسیدند” که:
وقتی بزرگ شوی می‌خواهی چه کاره
شوی و من پاسخ دادم خوشحال و آن‌ها به من
گفتند که سوال را درست متوجه نشده‌ای و بعد
من گفتم شما «زندگی را متوجه نشدید»

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: