ساخت پیله با طلا و جواهر

ساخت پیله با طلا و جواهر!

نوعى حشره به نام Caddis fly براى ساخت پیله از مواد اطراف خود استفاده مى کند.

یک هنرمند تصمیم گرفت فقط و جواهر در اختیار این حشره بگذارد؛

این تصویر نتیجه تصمیم این هنرمند خلاق است.

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: