سرد نمودن شور و شوق !

همیشه فرصت و زمان انجام کارها، حرف ها و رفتارها را در نظر بگیرید، بعضی چیزها هستند که باید بدون گذشت زمان و با سرعت انجام شوند. اگر زمان آن گذشت، دیگر برای انجام آن عجله ای وجود ندارد .. متاسقانه ما انسان ها در سرد نمودن شور و شوق یکدیگر و نیز از دست دادن زمان های طلایی از نبوغ زیادی برخوردار هستیم ..

عصر سکوت

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: