سوء تفاهم-آلبر کامو

یافتن کلماتی که می‌افکند خیلی آسان‌تر از یافتن کلماتی‌ست که پیوند می‌دهد و جمع و جور کند.

سوء تفاهم-

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: