سیارکی که می توانست یک شهر را نابود کند، با فاصله نزدیکی از کنار زمین عبور کرد

این سیارک که ۲۰۱۸ GE3 نام گرفته و نخستین بار شنبه گذشته توسط دو مؤسسه رصد اجرام فضایی در آریزونا شناسایی شد، نصف فاصله بین کره و ماه تا برخورد فاصله داشته است.

سیارکی

در صورت ورود این سیارک به جو زمین بخشی از آن پیش از برخورد از بین میرفت اما بر اساس زاویه ورود ، خسارت بزرگی را به بار می آورد.

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: