شازده کوچولو فال فروش میدان راه‌ آهن

مهم نیست،
این چیزها مهم نیست،
برا هر بی چرا که منم مهم نیست.

من
ففط یک سوال دارم:
شادمانی آدمی را کجا،
و نان مردم را
کی ربوده‌اند؟

مهم است که می‌گویم
گوش بگیر!
او که امید را از تو می‌گیرد
همه چیز را از تو گرفته است.

شازده کوچولو فال فروش میدان راه‌ آهن

شاعر: سید علی صالحی

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: