شب های پربغض دیروز

تله چن به نقل از حاتمه ابراهیم زاده:

وقتی از اتفاق دیروز کسی بی خبریم نباید امروزش را کالبد شکافی کنیم ، وقتی از گذشته ی سخت پیش آمده ی کسی نمی دانیم نباید از حال بدش خورده بگیریم . . .

احوال گرفته ی امروز هر کسی حاصل شب های پربغض دیروزهاست ، تجمع اشک هایی ست که نگذاشته ایم بریزند و با لبخندی آوارگی چشم ها را پنهان کرده ایم اما آدم است آهن که نیست آخر یک روز یک جای این دل لامصب کم می آورد تکه ای از آن همه غم بیرون میزند . . !
کردن آدم ها کار درستی نیست ، حرف زدن راجع به لحظه های زندگی کسی بزرگترین اشتباه است وقتی نمیدانیم کجای این زندگی زمین خورده اند که امروز سر زانوهایشان هنوز زخمی ست و دل بی رمقشان یکی درمیان می تپد . . .

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: