شراواستی دامیکا-راهب بودایی

گفتگو با شراواستی دامیکا (یک راهب بودایی) در باب خدا

پرسش: اگر من بودایی شوم من در جهان هستی تنها خواهم بود. مردمی که به خدا باور دارند همیشه می توانند در موقعیت های بحرانی او را برای کمک و محافظت از خودشان صدا کنند من فکر می کنم این باور آرامش بخش تر است.

پاسخ: مردمی که به خدا باور دارند گمان می کنند که مورد کمک و محافظت واقع می شند.. اما در واقع این چنین نیست.برای اینکه خدایی وجود ندارد. آرامش و اطمینانی که آنها احساس می کنند از باور و از ذهن آنها می آید نه از خدا.
یک جامبوجت می تواند ۶۰۰ مسافر را حمل کند. اگر یک زمانی سقوط کند همه ی ۶۰۰ نفر می میرند. چه خداباوران و چه خداناباوران. وقتی در سال ۲۰۰۴ سونامی رخ داد ۲۳۰۰۰۰ نفر از مردم کشته شدند و در میان کشته شدگان مسیحی، مسلمان، هندو و بقیه ی خداباوران و همین طور بوداییان خداناباور وجود داشتند.

شراواستی در سن ۱۸ سالگی بودایی شد. او نویسنده ی بیش از ۲۵ کتاب در حوزه ی بودیسم است.

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: