شرایط استخدام در شرکت گوگل

شرایط استخدام در شرکت گوگلچهارده درصد از کارکنان شرکت گوگل، مدرک دانشگاهى ندارند.
هنگام استخدام در شرکت گوگل کافى است در آزمون استخدامى آن نمره کافى را کسب کنید و هیچ مدرک تحصیلى براى ورود نیاز نیست.

واحد مطالعات و پژوهش های فناوری تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: