شما پیروز می‌ شوید

ماهاتما گاندی:

«ابتدا شما را نادیده می‌گیرند، بعد به شما می‌خندند، سپس با شما مبارزه می‌کنند و در آخر شما پیروز می‌شوید.»


پایدار و محکم باشید چون به این ترتیب مخالفت‌های اطراف‌تان کمرنگ می‌شود و مقاومت درونی شما هم جلوی پیشرفتتان را نمی‌گیرد. موفقیت و پیروزی به‌ندرت با آن سرعتی که می‌خواهید به دست می‌آید.

نباید زود خسته شوید. زمان رسیدن به هدف با آنچه شما فکر می‌کنید فاصله دارد. آنچه بیش از همه باعث شوخ‌طبعی شما می‌شود این است که شوخ‌طبع باشید به این ترتیب در سخت‌ترین زمان‌ها هم انجام کارها راحت است.

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: