شهید چمران و افراطیون انقلابی نما

سخنان تکان دهنده درباره افراطیون انقلابی نما

(این سخنان در سال ۱۳۶۰ایراد شده است)

شهید دکتر مصطفی چمران:

– ادعای انقلابی گری دارند، فکر می کنند از انقلاب طرفداری می کنند و پیروزی انقلاب وابسته به وجود آن هاست، در حالی که به سهولت می توان دید ایشان بیش از هر دشمنی لطمه به انقلاب زده اند، انقلاب را به لب پرتگاه سقوط کشانده اند، همه را از انقلاب زده کرده اند، هرج و مرج و آشوب و بی نظمی در نظر آنان انقلاب معنی می دهد و می کنند با بی برنامگی و شعارهای تند و احساسات کور و کارهای غیر منطقی می توانند اتقلاب را به پیروزی برسانند.

– با اعمال آن ها چگونه آمریکا توانسته است ایران و انقلاب آن را بدنام کند، ایران را در منفرد نماید، در محاصره اقتصادی بفشارد، اختلافات داخلی را دامن بزند، نارضایتی مردم را روزافزون کند و ….

– ما می گوییم برای تقوی معیار بگذارید که قابل قبول همگان باشد….. ولی تقوی چیست؟ آیا ریش گذاشتن است؟ آیا ادعاهای گزاف بافتن است؟ کسانی ادعای تقوی می کنند که در نظر من بی تقوی ترین آدم ها هستند، اسم اسلام و انقلاب را ضایع می کنند، دروغ، ، شارلاتانی، زد وبند و حقه بازی، لجن مال کردن مردم بی گناه، دروغ ساختن و مخالفین خود را با قلدری و زرنگی از میدان به در بردن، … این ها متقی نیستند.

– دلمان می سوزد، می خواهیم فریاد بزنیم، اعتراض کنیم، ولی می دانیم که تف سر بالاست. گریه می کنیم، خواهش می کنیم، می خواهیم راه نشان دهیم، فورا و تهمت شروع می شود، ما را لیبرال نوکر آمریکا، غرب زده، متخصص بی و غیره می خوانند. این ها هم برای ما مهم نیست، ولی فورا قلب خود را می بندند و به نصایح ما توجه نمی کنند و آن هدف غایی ما که نجات انقلاب است، عاید نمی شود.

شهید چمران و افراطیون انقلابی نما – “کتاب حماسه و ، ص ۸۵”

منبع: بهار نیوز

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: