بعضی صبح ها بیدار می شوی که عشق یادت نرود!

تله چن به نقل از ساینا سلیمانی:

بعضی صبح ها…
باید فقط یک لیوان چای برای خودت بریزی و کنار پنجره بشینی
و قُلُپ قُلُپ از دوست داشتنت بخوری
و برایش دعا کنی
امروز موفق تر شود
تا ثابت شود کسی که پشتش است تویی…
دعا کنی
امروز بیشتر بخندد
و برای هر دویتان جای بهتری شود!

بعضی صبحها را باید با کنی…
دوست داشتن کسی که کنارت نیست
که اگر بود،
در چهارخانه ی پیراهنش زندانی نمی شدی!
بعضی صبح ها باید وفادار بمانی
به خاطراتی که نداری
به حرمت لحظه هایی که دلت برای داشتنشان،
تالاپ تولوپ می کند…

بعضی صبحها بیدار می شوی
که عشق یادت نرود…
اگر غیر از این بود
همین صبح بی و روی گرم
مگر بیدار شدن را داشت؟!

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: