صمیمیت تدافعی

یک هایی وجود دارد که به آن تدافعی می گویند. در این نوع ارتباطات، طرف مقابل سعی در ارتباط صمیمانه با شما دارد اما رویکرد محافظه کارانه دارد و ترکیب با برابر است با دور شدن تدریجی طرفین از یکدیگر. بنابراین در ارتباطات خود تنها کاری که باید بکنید این است که خودتان باشید …

عصر سکوت

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: