ظرافت جوجه‌ تیغی

گزیده ای از کتاب «ظرافت جوجه‌ تیغی» اثر موریل باربری

این تحسینی که ما در برابر بعضی از آثار هنری احساس می‌کنیم از کجا می‌آید؟ تحسین در همان اولین نگاه به وجود می‌آید و اگر بعد، در سماجت صبورانه‌ای که ما برای درک علت‌های آن به خرج می‌دهیم، بتوانیم کشف کنیم که تمام این زیبایی محصول چیره‌دستی‌ای است که آشکار نمی‌شود

مگر آن‌ که به کار یک قلم‌مو به دقت نگاه کنیم که توانست سایه و نور را رام کند و با تعالی بخشیدن به شکل‌ها و بافت‌ها -جوهر شفاف لیوان، خرده ریزهای به هم ریخته پوسته‌های صدف، لطافت برش لیموترش…- آن را بازسازی کند. ولی این امر راز شیفتگی اولیه‌ی ما را نه آشکار می‌کند و نه توضیح می‌دهد.

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: