عشق تاجر خیال است

گزیده ای از کتاب “محرم” اثر الیف شافاک

عشق تاجر خیال است. خیالاتی را که در گوشه و کنار مانده‌اند بیرون می‌آورد، می‌شوید، پاک می‌کند، آراسته می‌کند و آن را با سر رویی آراسته و تمیز به صاحب خیال می‌بخشد. عشق انسان را زیبا می‌کند؛ بی پروا با تصاویر بازی می‌کند؛ یعنی با چهره‌ها، یعنی با آینه‌ها. آدم‌های قهرکرده را با آینه‌ها آشتی می‌دهد؛ تنهایان را در آینه‌ها تکثیر می‌کند.

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: