عشق تاجر خیال است

گزیده ای از کتاب “محرم” اثر الیف شافاک

تاجر است. خیالاتی را که در گوشه و کنار مانده‌اند بیرون می‌آورد، می‌شوید، پاک می‌کند، آراسته می‌کند و آن را با سر رویی آراسته و تمیز به صاحب می‌بخشد. عشق را می‌کند؛ بی پروا با تصاویر بازی می‌کند؛ یعنی با چهره‌ها، یعنی با ‌ها. آدم‌های قهرکرده را با ‌ها آشتی می‌دهد؛ تنهایان را در ‌ها تکثیر می‌کند.

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: