دلت که می گیرد ؛ عقربه های ساعت بر عکس می چرخند!

دلت که می گیرد؛
عقربه های ساعت بر عکس می چرخند!
پرستو ها راهشان را گم می کنند!
شیر ها،شکارِ آهو ها می شوند!
می شود؛
، !
حتی آمارِ گل به خودیِ هم چند برابر می شود!
دلت که بگیرد؛ یک جای کارش می لنگد.
بیا کن، همیشه بخند!
دارد… دنیا!

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: