فروغ فرخزاد و نیما یوشیج

می دانید، نیما (یوشیج) شاعری بود که من در شعرش برای اولین بار یک فضای فکری دیدم و یک جور کمال انسانی، مثل حافظ. من که خواننده بودم حس کردم که با یک آدم طرف هستم، نه یک مشت احساسات سطحی و حرف های مبتذل روزانه.

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنر تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: