فلسفه زندگی آنتونی هاپکینز

فلسفه ام این است :
به من ربطی ندارد که دیگران در موردم چه می گویند و چه فکری می کنند!
من خودم هستم و هرکاری که مرا شاد کند و به دیگران ضرر نرساند را انجام می دهم هیچ توقعی ندارم و همه چیز را می پذیرم این گونه بسیار آسان تر می شود..

آنتونی هاپکینز

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: