قانون فرکانس

چیست؟

به میزان ارتعاش فرکانس می گویند. هرچیزی که در این جهان وجود دارد در حال ارتعاش است مثل اشیاء، جمادات، گیاهان، بدن ما و ….
فرکانس ها با هم متفاوت هستند مثلا فرکانسی که یک صندلی می فرستد با فرکانس ما متفاوت است؛

قانون فرکانس ها می گوید مغز ما در روز ۶۱۰۰ موج از خود ارتعاش می کند که
(( هر موج یا ، مشابه خود را می کند. ))

شما از این ۶۱۰۰ فرکانس یا موج چه تعداد را به ، سلامتی، و خود اختصاص می دهید.

در هر فرکانس یا مداری که باشید فقط چیزهایی را به خود جذب خواهید کرد که در آن مدار قرار دارد.

محال است در مدار ثروت باشید و کسی از شما کلاه برداری کند.

اگر تغییر فرکانس یا مدار بدهید، چیزهایی که در مدار قبلی شما بوده است حال شما را بد می کند مثل تماشای تلویزیون و دیدن های غمگین.

اگر تغییر فرکانس یا تغییر مدار در شما اتفاق بیفتد در مدار جدید
ایده های جدید، افراد جدید و اتفاق های جدید به سراغ شما می آیند و به سمت شما جذب می شوند.

ی اینکه در حال تغییر فرکانس هستید و به سمت و ثروت می روید چیست؟

فنداسیون تغییر فرکانس “ داشتن” است و بعد از آن “نشانه ها” کم کم نمایان می شوند.
یعنی هرگاه دیدید خوشحال و شاد هستید بدانید در مسیر موفقیت قرار دارید.

قانون فرکانس

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: