قانون فرکانس

فرکانس چیست؟

به میزان ارتعاش فرکانس می گویند. هرچیزی که در این جهان وجود دارد در حال ارتعاش است مثل اشیاء، جمادات، گیاهان، بدن ما و ….
فرکانس ها با هم متفاوت هستند مثلا فرکانسی که یک صندلی می فرستد با فرکانس مغز ما متفاوت است؛

قانون فرکانس ها می گوید مغز ما در روز ۶۱۰۰ موج از خود ارتعاش می کند که
(( هر موج یا انرژی، انرژی مشابه خود را جذب می کند. ))

شما از این ۶۱۰۰ فرکانس یا موج چه تعداد را به ثروت، سلامتی، شادی و آرامش خود اختصاص می دهید.

در هر فرکانس یا مداری که باشید فقط چیزهایی را به خود جذب خواهید کرد که در آن مدار قرار دارد.

محال است در مدار ثروت باشید و کسی از شما کلاه برداری کند.

اگر تغییر فرکانس یا مدار بدهید، چیزهایی که در مدار قبلی شما بوده است حال شما را بد می کند مثل تماشای تلویزیون و دیدن فیلم های غمگین.

اگر تغییر فرکانس یا تغییر مدار در شما اتفاق بیفتد در مدار جدید
ایده های جدید، افراد جدید و اتفاق های جدید به سراغ شما می آیند و به سمت شما جذب می شوند.

نشانه ی اینکه در حال تغییر فرکانس هستید و به سمت خوشبختی و ثروت می روید چیست؟

فنداسیون تغییر فرکانس “حال خوب داشتن” است و بعد از آن “نشانه ها” کم کم نمایان می شوند.
یعنی هرگاه دیدید خوشحال و شاد هستید بدانید در مسیر موفقیت قرار دارید.

قانون فرکانس

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: