قدر پدر مادرمونو بدونیم

وقتی پشت سر پدرت از پله ها پایین می روی
و می‌بینی چقدر آهسته می رود
تازه می‌فهمی چقدر پیر شده !

وقتی مادر بعد از غذا پنهانی مشتی دارو را می‌خورد، می‌فهمی چقدر درد دارد اما چیزی نمی گوید..

در ۱۰ سالگی: مامان ، بابا عاشقتونم

در ۱۵ سالگی: ولم کنین

در ۲۰ سالگی: مامان و بابا همیشه میرن رو اعصابم

در ۲۵ سالگی: باید از این خونه بزنم بیرون

در ۳۰ سالگی: حق با شما بود

در ۳۵ سالگی: میخوام برم خونه پدرو مادرم

در ۴۰ سالگی: نمیخوام پدر و مادرم رو از دست بدم !

در شصت سالگی: من حاضرم همه زندگیم رو بدم تا پدر و مادرم الان اینجا باشن …

و این رسم زندگی است….

چه آرامشی دارد قدردان زحمات پدر و مادر بودن و هیچ زمانی دیر نیست
حتی همین الان…

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: