نگران استخون بندی یا مدل بینی تون نباشید. به جاش لبخند بزنید!

کسی که میزنه و خوبی داره، خود به خود توی بقیه دوست داشتنی تر و قشنگ تر به نظر میرسه. و برعکس! کسی که اخم کنه، یا درست رفتار کردن رو بلد نباشه، حتی اگه ملکه هم باشه دیگه به نمیاد. اخلاق، نوع برخورد و حالت های مون، روی برداشت طرف مقابل از ما خیلی تاثیر داره
هر وقت میخواستین جایی بشین و بعدا با خوبی ازتون یاد کنن، لبخند بزنید و خوش اخلاق باشید. وقتی این خوشگل کننده طبیعی روی لب هممون میتونه باشه، چرا باید بیخیالش بشیم؟ یادتون باشه، زیبایی وقتی به چشم میاد که آدمها از همدیگه متفاوت باشن. پس نگران استخون بندی یا مدل بینی تون نباشید. به جاش لبخند بزنید!

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: