لحظه ها و همیشه

اینک موج سنگین گذر زمان است که در من می‌گذرد.
اینک موج سنگین گذر زمان است که چون جوبار آهن در من می‌گذرد
اینک موج سنگین گذر زمان است که چون دریایی از پولاد و سنگ در من می‌گذرد
در گذرگاه نسیم سرودی دیگر گونه آغاز کردم
در گذرگاه باران سرودی دیگر گونه آغاز کردم
در گذرگاه سایه سرودی دیگر گونه آغاز کردم

نیلوفر و باران در تو بود
خنجر و فریادی در من،
فواره و رویا در تو بود
تالاب و سیاهی در من.

در گذرگاه‌ات سرودی دیگر گونه آغاز کردم
من برگ را سرودی کردم
سر سبزتر ز بیشه
من موج را سرودی کردم
پر نبض‌تر ز انسان
من عشق را سرودی کردم
پر طبل‌تر زمرگ
سر سبزتر ز جنگل
من برگ را سرودی کردم
پر تپش تر از دل دریا
من موج را سرودی کردم
پر طبل‌تر از حیات
من مرگ را سرودی کردم.

لحظه ها و همیشه

شاعر: احمد شاملو

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: