چرا لهجه قورباغه ها در مناطق مختلف با هم فرق می کند؟!

قورباغه ها

جانورشناسان عقیده دارند تفاوت صدای این دوزیستان در طول آخرین عصر یخی به وجود آمده است. در آن زمان قورباغه ها به مناطق گرم تر در جنوب قاره اروپا مهاجرت کردند و دسته های مختلف آن ها در نواحی متفاوتی از این قاره ساکن شدند. بخشی از تفاوت لهجه این جانداران به دلیل سکونت آن ها در نقاط مختلف برای طولانی مدت است. در واقع در دوره های زمانی مختلف و با تغییر محل زندگی، نوع قورقور کردن قورباغه ها، تغییر کرده است. تفاوت لهجه قورباغه ها در نواحی مختلف سبب می شود قورباغه هایی که به یک ناحیه تعلق دارند، نتوانند در نقاط دیگر با همنوعان خود ارتباط برقرار کرده و جفت یابی کنند.

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: