لورل هاردی

لورل هاردی – دیالوگی خاطره انگیز

هاردی: میخوام ازدواج کنم!
لورل: با کی؟
هاردی: معلومه دیگه با یه زن مگه تو کسی رو دیدی که با یه مرد ازدواج کنه؟
لورل: آره!
هاردی: کی؟
لورل: خواهرم!

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: