لیدی آن کلیوز

گزیده ای از کتاب «لیدی آن کلیوز» اثر مارگارت کمبل بارنز

با آمیزه‌ی مهربانانه‌ای از امور معنوی و امور دنیوی به او‌ گفت: پذیرش مقدرات، از حد رنج تقدیر ناسازگار می‌کاهد؛ البته پذیرش ضمنی حتی آن را به یک پیروزی اخلاقی تبدیل می‌کند.
لذا آن کوشش کرد تا با حسن نیت از مقام خود چشم‌پوشی کند و چیزهای خوبی که باقی مانده بود را با حق شناسی جمع‌آوری کند.

برای او چیزهای بیشتری از آنچه که اکثر زن‌های دیگر داشتند وجود داشت. او از کامل، احساس خوب و خوب برخوردار بود و تمام ‌ها و سرگرمی‌های روزمره‌اش که باید به خاطرش خدا را شکر می‌کرد، پابرجا بود و قلب فریب‌خورده‌اش در آنجا و داشت.

منبع: شهر کتاب آنلاین

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: