ماده‌ی تاریک

ماده‌ی تاریک چیست؟

⁣در اخترشناسی و کیهان‌شناسی، ماده‌ی تاریک به ماده‌ای فرضی گفته می‌شود که چون از خود نور یا امواج الکترومغناطیسی تابش نمی‌کند، نمی‌توان آن را مستقیما مشاهده کرد، اما از اثرات گرانشی‌اش روی اجسام مرئی مانند ستاره‌ها و کهکشان‌ها می‌توان به وجود آن پی برد.

ماده‌ی تاریک زمانی کشف شد که اخترشناسان در محاسبه‌ی جرم کهکشان‌ها با این مشکل مواجه شدند که روش‌های مطمئن و امتحان‌شده، پاسخ‌های متفاوتی ارائه می‌دادند. همین مشاهدات، دانشمندان را به این نتیجه رساند که خارج از محاسبه‌ی آن‌ها و پاسخ به‌دست‌آمده و ماده‌ی موجود، باید مواد دیگری هم وجود داشته باشند که قابل‌مشاهده نیستند؛ به همین دلیل آن را «ماده‌ی تاریک» نامیدند.

براساس مشاهدات فعلی کیهان‌شناسان، ماده‌ی تاریک و انرژی تاریک بخش عمده‌ی جهان را شکل داده‌اند. با توجه به نتایجی که از آثار گرانشی به‌دست‌آمده، تنها پنج‌درصد از مجموع کل چگالی انرژی در کیهان را می‌توان مستقیم مشاهده کرد. ۲۷ درصد کیهان از ماده‌ی تاریک ساخته شده است و ۶۸ درصد باقیمانده را هم انرژی تاریک شکل می‌دهد؛ موجود ناشناخته‌ای که همانند ماده‌ی تاریک در فضای کائنات توزیع شده و به همان اندازه هم ناشناخته باقیمانده است.

منبع: مجله دانستنیها