مثالی برای عاشقی

تله چن به نقل از آرش حجازی:

عاشق
دختر بچه‌اى است
که کفش‌هاى پاشنه بلند مادر را پوشیده!
هیجان دارد
ولى زمین خوردنش حتمى ست!

مثالی برای عاشقی

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: