مراقب نوشته های خود در فضای مجازی باشیم

مطالبی که راجب دیگران در فضای مجازی گفته می شود، با مداد نوشته نمی شود که بتوان آن را به راحتی پاک کرد. بنا براین مراقب نوشته های خود در فضای مجازی باشیم …

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: