مرد زنجبیلی

آغاز و پایان زندگی با بوی مواد گندزدا همراه است.

اگر کسی بخواهد حسی از پایان زندگی داشته باشد، باید بگویم درست مثل استشمام عطر «پیچ امین‌الدّوله» است. این گیاه تنها در شب عطرافشانی می کند. فقط انسان‌های مقدس، شانس تجربه‌ی استشمام عطرش را دارند. و صبح روز بعد، آن‌ها را در‌حالی که لبخندی ملیح روی لب دارند پیدا می کنند و توی تابوت می گذارند و دفنشان می کنند.

عنوان کتاب: مرد زنجبیلی
نویسنده: جی پی دانلیوی

منبع: شهر کتاب آنلاین

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: