مرگ با زندگی چه می‌کند ؟

مرگ با زندگی چه می‌کند ؟

مرگ به زندگی ارزش می‌دهد…
مرگ ، زندگی را ناامن می‌کند…

با توجه به خاصیت‌ دوگانه‌ای که مرگ دارد، معقول‌تر آن است که بگوییم اندوه و زیبایی، هر دو ریشه در مرگ دارند. بدون تراژدی مرگ، لحظه‌ها زیبایی نمی‌یافتند و از سوی دیگر، مرگ ، زیبایی‌ها را در معرض تهدیدی مدام و دلهره‌انگیز قرار داده است…

نویسنده: صدیق قطبی

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: