مسیر زندگی

روزی فراموش خواهیم کرد که چه صدمه ای دیده ایم، چرا گریه کرده ایم و چه کسی باعث آن شد.

سرانجام متوجه خواهیم شد رمز آزاد بودن انتقام نیست بلکه این است که بگذاریم همه چیز به شیوه خود و در زمان خود معلوم گردد.

درنهایت آنچه که مهم است، نه فصل اول، بلکه فصل آخر زندگیمان است که نشان میدهد مسیر را چگونه پیموده ایم.

پس همواره بخند، ببخش، اعتقاد داشته باش و عشق بورز

مسیر

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: