معنای زندگی کردن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی:

معنای زندگی کردن همراه با درد کشیدن در لحظات حساس زندگی است که نمود می‌یابد. لحظاتی که شاید در ظاهر، به اوج نیستی می‌رسد، اما با باز شدن روزنه‌ی کوچکی از امید، زندگی‌اش دگرگون می‌گردد.

گویا درد و رنج لازمه‌ی زیستن است چرا که اگر قرار باشد انسان همیشه در خوشی و راحتی باشد، شاد بودن دیگر برایش جذابیتی ندارد. همینطور اگر قرار باشد همیشه با غم و غصه زندگی را سپری کند، دیگر تلاش و تکاپو برایش جایی نخواهد داشت.

عنوان کتاب: اینگونه ما را ننگرید
نویسنده: فرخنده بی طرف

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن