مقصود از ایمان تکیه کردن بر خوبى و زیبایى و دانایى مطلق است که خداست

مقصود از ایمان
اثر میرزا غلامرضا اصفهانی

مى توان بر او تکیه کرد
و در زیر سایه او پناه گرفت
و به پشتوانه او با اقتدار تمام
در مقابل هر جهل و ظلم و ایستاد

 

ایمان به خدا همان مقام امن است
که در آن آدمى را
هیچ هراس و نگرانى
از کسى نیست
زیرا با قدرت مطلق
پیوند و دوستى و آشنایى
برقرار کرده است

 

 

 

 

چنین کس مى تواند
بى هراس و
در جهان عیش و عشرت کند
و طبیعتأ دیگران را نیز
به این مقام فرا خواند که
با حق باشید

 

و حق بگویید
و حق بشنوید
و حق را بجاى آورید
و در این راه شکیبایى
و پایدارى کنید
زیرا پیروزى با شماست

و نیز در این دوران کوتاه عمر
با هم به مهربانى و خلق خوش
و و زندگى کنید

این است معنى عیارى و زیرکى
و رندى و هوشمندى در کلام و سعدى.

مقصود از ایمان – برگرفته از
به قلم حسین

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: