منسفیلد پارک

گزیده ای از کتاب “منسفیلد پارک” اثر

اگر قرار باشد یک خصوصیت را در آدمیزاد نام ببریم که واقعاً شگفت‌انگیز‌تر از هر خصوصیت دیگری باشد، به نظر من همان و خاطره است.

قدرت‌ها، ضعف‌ها و نابرابری‌های حافظه از هر چیز دیگری در ما غیر قابل درک‌تر است. حافظه گاهی خیلی قدرتمند است، فوری به سراغ آدم می‌آید، گوش به فرمان است… گاهی گیج و سرگشته، و خیلی ضعیف… در مواقعی هم خودسر و غیرقابل مهار! … ما آدم‌ها از هر لحاظ معجزه خلقتیم… اما قوه یادآوری و فراموشی، دیگر واقعاً غیر قابل درک است.

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: