من فکر می کردم هیچ کس جایم را نمی گیرد!

من فکر می کردم هیچ کس جایم را نمی گیرد ..
شما این اشتباه را نکنید، خیلی زودتر از آنکه فکرش را بکنید، جملاتِ پر از دلتنگی تبدیل می شود به جملاتِ شکیلِ تعارفیِ بدون احساس که فقط برای خالی نبودن عریضه گفته می شود و غم انگیزتر از آن؛ اینکه شما هستید هرگز به این معنی نیست که دوستتان دارند. حتی ممکن است جای شما با هوا پر شود به همین اندازه نا امید کننده. حتی با هوا …

عصر سکوت

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی: